این تور به پایان رسیده است.

کانال تلگرام گشت لحظه دیدار
وقت سفارت آلمان و ایتالیا