برنامه سفر :

  • روز اول: حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به سئول ، ورود به فرودگاه اینچیون و انتقال به هتل
  • روز دوم : گشت شهری سئول و بازدید از کاخ جیونک باک ( محل سکونت رئیس جمهور ) ، بازدید از کوچه آنتیک فروشها و دهکده و بازار صنایع دستی اینسادونگ و بازدید از برج سئول، صرف ناهار
  • روز سوم : انتقال به ایستگاه قطار جهت انتقال به جیونجو ، صرف ناهار ، بازدید از معبد بول کوکسا و معبد سنگی سوگورام و ورود به بوسان ، انتقال به هتل در بوسان
  • روز چهارم :گشت شهری بوسان و بازدید از خانه هنری نوری مارو و آکواریوم بوسان ، صرف ناهار ، سپس بازدید از معبد یونگو آنکوسا و مرکز سینمایی بوسان
  • روز پنجم :حرکت به سمت روستای کام چیون ، صرف ناهار ، بازدید از بازار کوکجه و میدان بی آی اف اف و پارک اپگیدا ، انتقال به هتل در بوسان
  • روز ششم :انتقال به ایستگاه قطار جهت حرکت به سمت سئول، صرف ناهاردر ایتاون و بازدید از خیابان هونگ ده و خیابان هنرمندان ، برنامه کروز بروی رودخانه هان ، انتقال به هتل در سئول
  • روز هفتم : ترانسفر زمینی به روستای سنتی کره ای ، صرف ناهار ، برنامه خرید در منطقه میونگ دونگ ، تماشای شوی زیبای نانتا ، انتقال به هتل در سئول
  • روز هشتم :صبح وقت آزاد ، بعد از ظهرتحویل اتاقها ساعت ۱۸:۳۰ و انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران