پیکاپ ویزا چیست؟
هر فردی برای اخذ ویزای کشور های خارجی باید به سفارت خانه های مربوطه در کشور خود مراجعه کنند.در ایران به دلیل بسته بودن سفارت خانه های تعدادی از کشورها فرد میتواند زمانی که پاسخ در خواست ویزا را از طریق ایمیل دریافت کرد با همراه داشتن پرینت ایمیل سفارت وپاسپورت خود به سفارت کشور مرد نظر در ترکیه .امارات وارمنستان برای الصاق ویزا مراجعه کند.
بسیاری از افراد برای صرفه جویی در زمان وهزینه ها با استفاده از خدمات پیکاپ از سفر مجدد به کشور مورد نظر و در یافت ویزای خود اجتناب می کنند
متقاضی می تواند با دادن وکالت به نماینده قانونی پرینت ایمیل سفارت به همراه پاسپورت را در اختیار این نماینده قرار دهد و باهزینه بسیار کم ومدت زمان کوتاهی وبدون نیاز به سفر به کشور مربوطه ویزای خود را دریافت نماید.

پیکاپ ویزای انگلیس:
به دلیل تعطیل بودن سفارت انگلیس در تهران بسیاری از افراد باید برای انگشت نگاری ومصاحبه ویزا به یکی از کشورهای اطراف ایران سفر کنند.پس از آنکه پاسخ برای دریافت ویزا به آنها ارسال شد باز هم برای الصاق ویزا باید به یکی از کشورهای ترکیه.دبی ویا ارمنستان سفر کنند
ما برای راحتی حال وکم کردن هزینه های افراد خدمات پیکاپ کشور انگلیس را انجام میدهیم.

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای انگلیس
وکالت نامه
ایمیل جواب سفارت
اصل رسید بارکددار سفارت انگلیس
اصل پاسپورت متقاضی
مدت زمان پیکاپ ویزای انگلیس
مدت زمان پیکاپ ویزای انگلیس را هم نمی‌توان بطور دقیق تخمین زد چون اساسا بخش عمده‌ای زمان مدنظر صرف امور اداری در سفارت انگلیس خواهد شد اما بطور تقریبی می‌توان گفت مدت زمان پیکاپ ویزای انگلیس بسته به شهر مدنظر بین ۱۰ روز تا ۲ هفته به طول خواهد انجامید.

فرم وکالت نامه