راهنمای پرداخت الکترونیک

  1. نام و نام خانوادگی پرداخت کننده به صورت کامل و صحیح پر شود.
  2. لطفا شماره ای همراه و یا تلفنی را وارد کنید که در دسترس باشد. 
  3. میزان مبلغ پرداختی به ریال وارد شود.
  4. در گزینه تعداد/مقدار عدد یک (۱)  وارد شود.
  5. در نهایت بر روی گزینه پرداخت کلیک شود.

در صورتی بروز هرگونه مشکل در ساعات اداری  با شماره ۸۸۱۷۶۷۲۷ -۰۲۱ تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری به آدرس contact@lahzedidar.ir ایمیلی با عنوان پرداخت الکترونیک ارسال کنید.

پرداخت الکترونیک

  • 0 ریال

ویزای توریستی