کاوش های علمی  باستانشناسی در محوطه تاریخی “گزک” کرمان 

در نزدیکی شهر “کوهبنان” استان کرمان ، روستایی صخره ایی به نام “گزک” و جود دارد که شهرت دیرینه آن بخاطر آبگرم آن است هر چند که این روزها از حرارت دلنشین آن دیگر خبری نیست و خشکسالی گرمای قطره های آن را به خاطره تبدیل کرده است. در شرق این روستا رشته کوه صخره ایی “تخت سلیمان” و در غرب آن رشته کوه کم ارتفاع دیگری به نام “بند اورسال” واقع شده که نوید آبادی خوش آب و هوایی با چشمه های آب گوارا می دهد. سرو کهنسالی که در آن و جود دارد ، زیبایی آبادی را چند برابر کرده است.

این منطقه تاریخی که پیشینه آن به ساسانیان اما رونق آن به دوره سلجوقیان و قراختاییان  باز می گردد مدتی است که در اولویت سازمان میراث فرهنگی برای حفظ و صیانت از آسیب های انسانی قرار گرفته است.

 مسئولان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم محوطه “گزک” و اعمال مدیریت بهتر منطقه و روستاهای واقع در آن درصدد انجام کاوش های باستان شناسی علمی هستند تا از ادامه روند تخریب و آسیب رسانی به این محوطه تاریخی جلو گیری کنند.

این اقدام اگر چه قابل تقدیر است و جای امیدواری دارد اما بار دیگر تمامی دوستداران میراث فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم را به یاد “نوشداروی بعد از مرگ سهراب ” می اندازد. ایکاش قبل از تخریب و هر فعالیت مخرب دیگری به فکر گنجینه های تاریخی و گردشگری خود باشیم و از شعار پیشگیری بهتر از درمان پیروی کنیم.     

کانال تلگرام گشت لحظه دیدار
وقت سفارت آلمان و ایتالیا