ویزای شنگن یکی از پرچالش ترین و مهم ترین ویزاهای جهان است که شامل ویزای توریستی، تحصیلی، بازرگانی، کاری و غیر می شود. برای آشنایی بیش تر با این نوع ویزا لطفا کلیک کنید.

کانال تلگرام گشت لحظه دیدار