باغ ملک و یک داستان همیشگی


داستان تلخ باغ های تاریخی یکبار دیگر در همین حوالی تکرار می شود . باغی که در سال ۱۳۸۲ به عنوان یک اثر ارزشمند در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد ، امروز در حال نابودی است. باغ تاریخی ملک شهرستان ری با بنای قدیمی و ارزش تاریخی و فرهنگی بسیار در حال تخر یب است . پیشینه آن به دوره قاجار باز می گردد و به نظر می رسد برای حفظ آن از تخریب موجود ، سازمان های مسئول هر چه سریعتر باید کمر همت ببندند . استفاده از آن به عنوان یک مکان عمومی و امکان بازدید مردم از آن می توانست باغ خراب ما را آباد و آن را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کند . شاید نمیدانیم که بناها هم مثل انسان ها توجه و رسیدگی می خواهند و از آنچه امروز داریم در صورت بی توجهی و سهل انگاری چیزی برای فردا باقی نمی ماند . شاید اصلا به فردا فکر نمی کنیم و به نسلی که بعد از ما به جا می ماند و حق دارد تاریخ و فرهنگ خود را از طریق آثار بجا مانده بشناسد. در حالی که در شهری مانند ایروان با کشیدن حفاظ به دور دیوار کوتاهی که از گذشته بر جای مانده آن را به یک جاذبه گردشگری تبدیل می کنند در ایران آثار تاریخی و فرهنگی و طبیعی در یک بی تفاوتی مطلق و غیر قابل درک به ویرانه هایی تبدیل می شوند که در تحقق پروژه ارزآوری به نام “ایران گردی” جایی ندارند . ویرانی سرنوشت محتوم منابع تاریخی و فرهنگی و طبیعی و…. ایران نیست . ویرانی سرنوشتی که ما برایشان رقم زدیم…..

کانال تلگرام گشت لحظه دیدار
وقت سفارت آلمان و ایتالیا