• تور اکراین - کیف

  • هواپیمایی UM Air

  • از ۷ مهر ماه هر هفته

کانال تلگرام گشت لحظه دیدار
وقت سفارت آلمان و ایتالیا